Brbljaonica Muzika - regija Muzika BiH Show Time

Zašto bi naše vlade trebale ‘ulagati’ u velike muzičke festivale?

Exit, main stage

Da je Exit, konkretno, koristan za državu moglo se znati i od oka, ali sad je zvanično, uz impresivne brojke – istraživanje novosadskog TIM Centra pokazuje da je privredi u Srbiji donio do sada 150 miliona eura!

Naš region ima tri velika i međunarodno ugledna festivala, IN Music u Zagrebu, Ultra Europe u Splitu i Exit u Novom Sadu.

Detaljnu analizu finansijske koristi zagrebačkog i splitskog ne znamo, a novosadski je – prema nezavisnom istraživanju TIM Centra – festival koji bi svaka zemlja poželjela. Naravno, svaka bi ga prihvatila ovakvog kakav sada jeste, već razvijenog uz litre znoja i godine stresova njegovih organizatora. Mudrost je prepoznati neki novi Exit i pomoći mu da postane globalno privlačan.

Šta to znači za vlade, državne i gradske? Samo jedna riječ je dovoljna: partnerstvo.

Exit, Novi Sad

Ono prvenstveno podrazumijeva da ‘bijele košulje’ prestanu gledati na rock kulturu s podozrenjem. Tek potom je na redu sva moguća direktna i indirektna logistička podrška.

Evo šta je Exit uradio za zajednicu. Samo ove 2017. donio joj je 14,4 miliona eura, a u svih 18 godina ukupna korist je impresivna i iznosi 150 miliona!

Vrlo je zanimljivo da je Exit ove godine, organizirajući Sea Star u Umagu, i Hrvatskoj donio 10,1 miliona eura, kao i 9,9 miliona koje je od Sea Dance festivala imala crnogorska privreda.

Detaljnija analiza Exitovog učinka pokazuje da najbrojnija publika iz zemalja bivše Jugoslavije (23,2 %) u vrijeme festivala potroši prosječno 312 eura, više novca, očekivano, potroše inozemni gosti (500 do 600 eura), s tim što je istraživanjem ustanovljeno da veliki broj stranaca iskoristi priliku da posjete i druge destinacije u Srbiji, gdje se prosječno zadržavaju dva do četiri dana.

Dvije trećine anketiranih kažu da su u Novi Sad stigli upravo zbog Exita, čak 98% je izjavilo da će sigurno ili sa velikom sigurnošću ponovo doći na festival, a 50.8% su naglasili da im se zbog Exita popravilo mišljenje o Novom Sadu.

Demofest, Banja Luka

Demofest, Banja Luka

Sve ovo su jasni argumenti zbog kojih bi bilo koji veliki grad u BiH trebao biti vrlo zainteresiran za pružanje puno veće podrške za produkciju velikog muzičkog festivala. Da je moguća pokazuje primjer institucionalnog ‘partnerstva’ sa direkcijom Sarajevo Film Festivala (iako se čini da bi mogla biti puno veća) i donekle primjer banjalučkog Demofesta (sa istom napomenom).

Mostar se može spomenuti kao primjer grada koji ima jako veliki broj turista iz cijelog svijeta, Tuzla zbog turističkog potencijala gradskog jezera Pannonica, Zenica zbog odličnog položaja koji je čini podsjednako dostupnom iz svih dijelova zemlje. Samo što ne nude onu famoznu jednu riječ – partnerstvo.

Tuzla, koncert na Panonskom jezeru

Tuzla, koncert na Panonskom jezeru

Ostavi komentar